submit


Гүйцэтгэх энэ багц дасгал нь бага зэрэг илүү нарийн төвөгтэй юм. Тэд танд олгох болно байх бүр ч илүү тав тухтай ус. Та байх естой, эзэн, таны орон зай. Нэгдүгээрт, хүрэх доод сав. Хүүгийн дасгал хөдөлгөөн нь та ойлгох боломж олгох гүн сав газрын холбоо барих таны гарт. Өөрийгөө дайчлан бүрэн, дараа нь холбох, доод сав нь гар. Та бас ажиллуулж болно обьект (нүдний шил, маск), дараа нь үзээрэй барьж байна. Танилцах нь өөрсдийгөө, усны орчин нь чухал гэдгийг та хүлээн зөвшөөрөх байх усны аманд. Эргээд бүрэн дарга дор ус, харин энэ удаа байлгах ам нь нээлттэй. Энэ дасгал нь амжилттай, гүн амьсгаа авч, дараа тавьж толгойгоо усан дор цохилт ус руу амаар дамжуулан. Үүнийг хэд хэдэн удаа давтаж үлээж, илүү хэцүү, удаан, урт, та хичээх хэрэгтэй бүрэн хоосон таны уушиг байна

About