submit


Би арабын алжирын гарал үүсэл, би хүсч уулзах нь гей хүн бүтээх боломжтой байх найрсаг харилцаа харах нь хамгийн чухал, хамгийн тохиромжтой би хүсч байна хэн нэгнийг олох хэлэлцэх бүх зүйл, юу ч, шинэ хувилбарыг дэлхийн цаг нэг шөнө дулаан байлгах үед, энэ нь хүйтэн би арабын алжирын гарал үүсэл, би хүсч уулзах нь гей хүн бүтээх боломжтой байх найрсаг харилцаа харах нь хамгийн чухал, хамгийн тохиромжтой би хүсч байна хэн нэгнийг олох хэлэлцэх бүх зүйл, юу ч биш, шинэ хувилбарыг дэлхийн овернаит-дулаан байлгах үед, энэ нь хүйтэн

About