submit


Мэдээлэл цуглуулах зорилготой юм ОНЗЗ Жишиг Бүлгийн хангах илгээж таны сонин. Тэд ашиглаж болно хамаарах сонголт бичсэн зорилгоор зар сурталчилгаа. Та зөв хүртээмж, арилгах нь таны хувийн мэдээлэл, түүнчлэн хүсэлт, хасах, дотор хязгаар тогтоосон хууль. Та бас ямар ч үед хянан таны сонголт хувьд чиглэсэн. Талаар илүү ихийг мэдэхийн манай нууцлалын бодлого

About